terug
Update 24 april 2007: zie onderaan link naar atlantis.
16 oktober 2003


De tekening van mijn gids en bijbehorende informatie over hem.

Op 16 oktober heb ik een tekening van mijn gids laten maken bij een lieve dame/medium. Deze dame maakt eerst contact met haar gids en dan met de mijne en vraagt om samenwerking tussen beide.
Zij heeft niet alleen getekend, maar ook informatie van mijn gids doorgekregen en aan me doorgegeven.
In eerste instantie wou ik de foto van mijn gids niet op de site zetten, ik vond het te persoonlijk.
Maar daar ‘mijn’ gids ook de gids van andere mensen is… heb ik besloten het toch te doen.

Wat ik ook wel graag met jullie wou delen is de ‘herkomst’ van mijn gids en hoe hij stond, en nog steeds staat, tegenover mij.

Mijn gids is een “mannelijke begidsing” wat staat voor: doen/grenzen stellen/genoeg informatie verzamelt, er nu iets mee gaan doen!

Zijn aankleding is neutraal en hij is een soort “priesterfiguur”. Geen bepaalde religie.
Dat “priesterfiguur” moet je in feite ruim zien… maakt de verbinding tussen spirituele energie en aarde energie.

We leefden samen bij het “oude volk”, stammen dus af, en komen van de plejaden*, van het oude volk en hij is een druïde.*
Toen ik een jaar of vijf was begon hij me dingen te leren door tekeningen, figuren, symbolen te tekenen met een stokje in het zand.
Onze “stam” vond dat maar raar… wat deed die druïde met dat kind? Waarom tekende hij die dingen die blijkbaar hij en dus ook ik, alleen maar begrepen en de anderen niet?
Hij leerde me dingen.
Ook hebben we een soort van verwantschap, maar ben tevens zijn leerling.
Hij heeft me uitgekozen uit een groep mensen (stam) om bepaalde dingen te gaan doen.

Destijds was ik soms heel eenzaam, ik was immers “anders” dan andere. Zag ook dingen die een ander niet zag.
Het volk, de stam had een soort angst voor me omdat ze het niet begrepen en ik voelde dat, daarom mijn (soms) eenzaamheid.

Mijn gids zegt:
Ik ben gekend onder vele namen.
De naam Kuthuma onder andere, Kuthuma is een van de opgestegen meesters, één van de Hogere Meesters.
Ook de Merlijn die de verbinding maakt met het oude volk, het oude volk zijnde de “natuurwezens”.
Natuurwezens zijn ook menselijke zielen, maar van een ander gebied en van een andere oorsprongsveld.

Tijdens de evolutie zijn er maar een paar zielen van de Plejaden gekomen.

Bijvoorbeeld, als je tien mensen naast elkaar zet zijn er vier die van via de Seriuspoort zijn gekomen.
Vier via de Orionpoort en maar twee van de Plejaden.

De zielen die van de Plejaden *zijn gekomen… waarom noemen we die het “oude volk?”
Vanaf het moment dat ze het etherisch gebied zijn binnengekomen.
Omdat ze eigenlijk de creërders zijn van de aarde, ze hebben dat gewenst, verbeeld enz.
Toen is Sirius *erbij gekomen en vond dat eigenlijk maar niets, want dat moest zo en zo, veel meer structuur.
Ze zijn eigenlijk beginnen betuttelen en domineren.
Toen zijn er ook nog eens zielen van Orion *naartoe gestuurd om te bemiddelen: “jongens, er moet een samenwerking zijn op harmonieus vlak.
Maar naarmate de verdichting meer en meer gebeurde is er een enorme ruzie ontstaan. (Atlantis* catastrofe is een ervan.)

Die van de Plejaden (oude volk dus) zeiden “voor ons hoeft het niet meer, we trekken ons terug”
Er is toen een soort muur tussengekomen.
Alleen de Merlijn (sommigen dan toch) konden er nog bij. Alleen die 20% (want er is een uitwisseling geweest.
Het Oude volk is altijd in de etherische laag gebleven… de Middenwereld.
(Vanuit Sjamanisme noemen we dat zo)

De Middenwereld = 1 stap naar daar en je zit in een ander trillingsveld = is een andere lift dan onze astrale wereld.
De Middenwereld: grote strijd nu om terug met de voluit geïncarneerde mensen samen te werken.
Ze hebben een andere traditie en ze sterven ook niet.
Ze worden wel oud in zekere zin en gaan in een diepe slaap.

In sprookjes vind je heel veel terug van die wereld, ze hebben heel veel met de realiteit te maken.
Magda, dit heeft meer dan waarschijnlijk met je toekomstig werk te maken. Je zal die wezens kunnen waarnemen en ermee communiceren.
Waarom is dit nu in deze tijden belangrijk?

Dat gebied is zich aan het verdichten. Zodat we ze gemakkelijker kunnen waarnemen.
(kleine kinderen doen dat al, maar dat gaat weg, mede door de opvoeding etc)

De wezens* hebben een evolutiegegeven, zij gaan in eerste instantie een speelse periode hebben, jeugdig, creatief, etc.
Na bepaalde tijd (in onze optiek) nemen ze een taak op zich en is meestal gebonden aan een element.
Bijvoorbeeld: een kabouter is verbonden aan het element van de mineralen, en een elf zal meer op de lucht en de houtenergie zitten.
Andere wezens zitten dan weer sterk op water en hebben zeer helende kwaliteiten.
Algemeen: de meeste die een hogere trillingsniveau hebben.

Je hebt daar veel meer onderscheid in evolutie.
Zijn bijna dierlijke wezentjes waar je toch mee kunt communiceren op telepathische manier.
Die wezentjes behoren tot de lagere orde van dienstbaarheid naar de aarde toe.
Bijvoorbeeld: het ecologisch evenwicht in het oog houden.
Ze zijn dicht bij de aarde en juist onder de eerste laag bezig.
*ze zien er zowat uit als Gremlins die we kennen van de films, ze hebben puntoortjes etc.

De hoogste orde in die reeks van wezens is het engelenwezen.
Het engelenwezen mét vleugels.
Taak: overzicht hebben over alle verschillende activiteiten. En eigenlijk de directe connectie met de oorspronkelijke doelstelling vanuit het Goddelijk Bewustzijn.
Ze zorgen ervoor de globale toestand in evenwicht te houden.

Dat is één ras van engelen, engelen die ingedaald zijn in het etherisch gegeven, het dichts bij ons staan.

Daarnaast, maken wij een hartsverbinding vanuit ons systeem. Want we hebben een ander evolutielijn, die hoger gaat, een paar trappen hoger.
Wij zitten (bij manier van spreken) met ons hart op hun hoofdenergie.
Dus vanuit ons hart kunnen we een goede verbinding maken met hun inspiratie, en van daaruit maken wij dan vanuit het hart verbinding met de laagste trap van de engelensoorten.

De meer etherische wezens kan ik dan in de orde zetten van onze bewaarengelen, beschermengelen, onze gidsen.
Dat zijn ook gidsen van ons.
Een engelgids of een gewone gids is nog iets anders.
Een menselijke gids heeft een andere evolutielijn.
Dat is Serius of Orion, maar een engel komt van de plejaden. En daar zitten dan aartsengelen enz, machten en krachten.
Het is een andere evolutielijn, maar zij dalen nooit in..
Ze zijn met ons verbonden, maar noch in de etherische wereld, noch in de stoffelijke wereld.

Wat je wel kan hebben is dat je bijvoorbeeld bij iemand heel sterk de engelenergie voelt, maar dat die ooit dat wezen is geweest bij het oude volk, en dan op een of andere manier in de menselijke lijn is “gesukkeld”.
Dat kan je wél hebben.

Waarom is dat belangrijk dat ik je dat overbreng?
Omdat jij, Magda, dat heel vlug zal waarnemen, omdat die verdichting er nu is, is nu volop aan het gebeuren onder de impulsen van de Merlijn die wij meestal kennen in verbinding met Arthur, die energie die nu op dit ogenblik niet geïncarneerd is maar wat een zeer ruim en hoog wezen is. Dit ogenblik ook mee die indaling van die energie stuurt, omdat die samenwerking terug zou kunnen ontstaan.
Dat gaat vrij vlug gebeuren!

Er gaan nu al mensen zijn die in die wereld kunnen stappen, tussen dit en enkele jaren.
Het gebeurt al gedeeltelijk, maar we moeten leren van die stofwisseling te aanvaarden.
Bij ons stoflichaam gaat dat al wat moeilijker, maar de volgende generatie, de kinderen die nu gaan geboren worden, daar gaan er veel van zijn die daar geen problemen mee gaan hebben, de verbinding te maken met die wereld.
Ik vertel U dat allemaal, omdat dat ook met Uw werk te maken heeft.

Medium: De informatie die ik krijg daar zit dan ook een deel van Uw taak in Magda.

Magda zegt onder andere: “Ik doe mijn werk, wat ik doe, doe ik op mijn manier. Maar vanuit mijn ervaringen”

“Tussen dit en volgend jaar gaat er heel veel gebeuren, bij Magda.” Dit is me gezegd (medium) en ik kan er ook inkomen.

Medium: vermits ik een heel sceptisch mens ben of toch realistisch probeer te blijven heb ik zoiets ban
“ok, maar hoe gaat dat naar voor komen?”
“Wat kan Magda (en nog andere mensen) daar dan mee doen?
Wat brengt hun dat bij als mens en ook aan die andere wezens?”

Mijn gids:
Het is de bedoeling dat er toch een soort van uitwisseling komt, een herkenning komt naar mekaar toe van “oké, jullie zien er anders uit, de meeste toch, er zijn er ook bij die er bijna uitzien zoals wij.
Maar er is een uitwisseling mogelijk, bijvoorbeeld nog maar op heel het gebied.

Magda’s werk:
Mensen er leren vertrouwd mee te maken en dat ze er geen angst hoeven voor te hebben.
Er zijn wezentjes, de “nixen’ (in Engeland bestaat daar een rijke traditie in) of de Brownies is daar ook een naam voor.
Die wezentjes zijn inderdaad lichtbruin, geen bepaalde sekse, zo groot als een kind van tien jaar. Ze zijn heel vriendelijk en heel speels én heel.

Er zijn er ook vervelende tussen… niet zo vriendelijk, niet zo medewerkend.
Dat is nu een groot probleem dat er nu zo een confronterende situatie zit in die wereld.

Wij voelen dat (gevoelige mensen), we worden dat gewaar en hebben er angst voor.
Als er dan mensen zijn die kunnen zeggen “ja, maar neen, je kan daar op een andere manier mee omgaan, respectvol.
Het is vooral het feit van “verlies u niet in de emotie als ge in de verbinding gaat”.

Met een engel kan je je dat wel permitteren, van uw verdriet naar buiten te laten stromen en zeggen “draag me een keer, omhul me een keer met Uw energie”
Dat zijn we gewoon, want ze zijn heel neutraal en harmoniserend, de engelen.

Magda: “wat moet ik hier nu mee?”

“Het zal naar je toekomen, op de een of andere manier ga je ermee meer en meer mee in aanraking komen en een stuk van je opdracht van het zelf ervaren in eerste instantie”
“Mensen geloven jou, nemen aan wat je zegt, nemen het niet als “kermisattractie aan of zeggen dat je een “vijs kwijt bent”.
“Mensen weten van U, Magda, dat je geloofwaardig en ook praktisch bent.
Je hebt een soort van kredietwaardigheid naar de mensen toe met je informatie.”
“Ik, je gids, stimuleert dat zeker”

- Je hebt het ‘inzichtelijke’, het hogere weten, de helderheid om de verbanden te zien. De wijsheid.
- Je hebt het helende aspect. Oude wonden geneest, nieuwe kracht geeft, gebonden aan het transformatieproces.
- Zéér veel potentieel aan intuïtie.
- Je hebt dat heel sterk. Tegelijkertijd ondersteunend naar het helende aspect, transformatisch aspect.
- Het krijgt nog veel meer invloed op je leven.

Je evolutie op dit ogenblik:
Er gebeuren heel veel boeiende dingen in je leven, Magda, in je systeem.
Uiteindelijk leidt dat tot een enorm potentieel van intuïtie, alsof dat dat je basisgegeven wordt: intuïtie onder andere.

- Zeer veel potentieel aan creativiteit. Je past dit nu al toe.
- Die “yoth” dat is mijn diepste goddelijke kern = je zielewezen is verbonden met dit stuk. (yoth, is dat gele stuk opzij van de tekening.)
- Dit wezen = bipolaire structuur.

Wat is een bipolaire structuur?

Als er een goddelijk bewustzijn is en een uitstoot van zielen, dan zijn die zielen unitair. Er zit één vrouwelijke en één mannelijke pool in.
Op een bepaald moment in de evolutie hebben de polen gezegd:
“We gaan elk apart onze evolutie doen” “Zo gaan we veel meer waarnemen en dan terug samenkomen en die in twee splitsen in de loop der tijden”.

Dat heeft voor de meeste zielen een traumatisch gegeven.
De oerafstoting van elkaar.

Mensen zoeken heel hun leven lang naar die totaliteit, met het ander stuk van zijn ziel.
Soms kom je dat ander deel tegen in deze incarnatie, wat vrij redelijk gebeurt.
In de volksmond gekend als ‘tweelingziel’
Maar dat is totaal iets anders.
Je hebt maar één bipolaire structuur, gewoon je andere helft. Punt!

Een tweelingziel, daar kan je er meer van hebben. Dat is een zeer grote herkenning, meestal zeer aangenaam, zeer harmonieus, en heel ondersteunend.

Een bi-pool tegenkomen is niet evident dat dat heel leuk is.
Want meestal zitten daar zoveel verstoringen op, dat het een soort aantrekken & afstoten tegelijkertijd is.
Wat er ook kan zijn is dat het één deel geïncarneerd is, het andere niet.

Medium: hier zou ik durven stellen dat jouw (Magda) bipolaire structuur zich profileert als één van uw belangrijke gidsen.
Hij is dus nog niet geïncarneerd, maar wel vlak achter je, om dat complementaire te geven (zijn deel)
Verdubbeld in wijsheid & potentieel tot gevolg.
Dat is hetgeen je gids je aanbied Magda
Héél krachtig, en mooi meegenomen.
Krachtiger dan dat je hier uw bipolair moet tegenkomen en een deel moet verwerken naar elkaar toe.

Vervolg...

Tekening gids/naam gids en doorgeveven informatie is me verstrekt door BIRGIT MAES..

Parapsychologisch Consulente.
Fortstraat, 15
Mortsel
Tel: 03/449.86.18

voor verdere informatie en afspraak
.