Vorige
Kleuren en astrologie

Zoals de mens zijn levensenergie via de chakra's krijgt, zo ontvangt de aarde haar levensenergie van de zonnestralen, de straling van de dierenriemtekens en de uitstraling van de overige planeten. Al die factoren beïnvloeden de aarde en de energie die ze uitstralen kan stoffelijke vormen aannemen.
De stand van de planeten en de dierenriemtekens zoals die op dat moment van onze geboorte aan de hemel stond, heeft enerzijds een vormende invloed op onze aard en karaktereigenschappen en is anderzijds een spiegel van de ontwikkelingsfasen die we moeten doorlopen.

Ram
Is het eerste dierenriemteken in de lente en symboliseert het ontwaken van de natuur uit haar winterslaap. De Ram straalt het vuur van de jeugd uit en staat voor vruchtbaarheid. Hier hoort de kleur rood bij.

Stier
zuigt de vurige kracht van de Ram in zich op en voedt en verzorgt deze. Het teken belichaamt het vrouwelijke, ontvangende principe en correspondeert met de kleur groen.

Tweelingen
In het teken Tweelingen gaat de mens op zoek naar kennis en doet ervaringen op. De Tweeling bezit kennis van goed en kwaad en belichaamt de weetgierigheid van de lerende mens. Bij het teken hoort de kleur geel.

Kreeft
In het teken Kreeft wordt de naar buiten gerichte kracht van de Tweelingen weer naar binnen gekeerd om de opgedane ervaringen geestelijk te kunnen verwerken. Het teken komt overeen met de kleur wit.

Leeuw
De Leeuw bezit de kracht van de zomer en heeft dankzij de zomer een innerlijk groeiproces meegemaakt. De Leeuw straalt de kracht uit van de vader die zijn liefde en warmte aan zijn kinderen geeft en hen beschermt. Oranje is de kleur die bij het teken hoort.

Maagd
In het teken Maagd worden de vruchten van het leven geoogst en in veiligheid gebracht. De eerste goddelijke vonk 'ontwaakt'. De bijbehorende kleur is geel.

Weegschaal
In het teken Weegschaal wordt het onderscheidingsvermogen verfijnd. Alle opgedane ervaringen worden beoordeeld en op de beide balansschalen gewogen om zo een harmonisch evenwicht te vinden. Geest en materie verkeren in harmonie. De Weegschaal hoort bij de kleur groen.

Schorpioen
In het teken Schorpioen wordt het instinctmatige en materiële aspect overwonnen en in geestelijke energie getransformeerd. De Schorpioen hoort bij de kleur rood.

Boogschutter
Het teken Boogschutter belichaamt de kracht van de winter. Er heerst innerlijke rust en de lichamelijke driften zijn overwonnen. De Boogschutter straalt het vuur van de geest uit, symbolisch voor de wijsheid die met de ouderdom komt. Blauw is de bijbehorende kleur.

Steenbok
In het teken Steenbok voltrekt zich de geboorte van het goddelijke. Het teken correspondeert met de kleur zwart.

Waterman
In het teken Waterman heeft het goddelijke zich gemanifesteerd en wordt de kracht van de liefde weer aan de mens doorgegeven. De met dit teken verbonden kleur is indigo.

Vissen
In het teken Vissen vindt de mens zijn verlossing. Hij is weer met de kracht van de natuur verbonden en heeft zijn aardse leven voltooid. Het teken hoort bij de kleur paars.