Lieve mensen...
Ik ben zeer vereerd deze "levenslessen" aan U voor te stellen.
Het is me toegestuurd door iemand die liever anoniem wil blijven en natuurlijk respecteer ik dat!

Deze "levenslessen" zijn doorgegeven vanuit Gene Zijde, wat het nog meer dierbaarder maakt!
Dank U wel lieve anoniem, dat je dat met ons wil delen!
magda

HET LEVEN

Het leven dat als een machtige stroom van kracht en klaarte aan het mensdom zich voltrrektHet leven dat geboren werd in licht en tot groter licht zal opgaan.
Het leven dat de mensenziel bewust of onbewust in al zijn schoonheid in zich draagt.
Het leven dat tot schreiens toe ontroert, tot barstens toe vervult.
Het leven dat door God werd geschapen, waarin zich Zijn kracht en Liefde, Zijn rust en Zijn wijsheid weten te openbaren.

Het leven, geschonken aan alles wat het draagt en bloeien kan als een krachtige stam of flakkeren als het licht
der kaars.

Het leven, dat van schoonheid en kracht zo energiek geladen is, draagt deLiefde, als op onzichtbare vleugels, steeds voor zich uit.
Want Liefde is de hoogste bron waarui het leven spruit, van daar uit wordt de mens, zijn eigen lot, zijn eigen lief en
leed geboren, om te stijgen tot het licht.
Ook hierin ligt weer evenwicht, want geen verzengende straal zal hem treffen en zo zich de ziel bewaart in rust, in vrede,in aanvaarden en vertrouwen, zal datgene in hem wat het leven draagt, zich aan hem openbaren als de enige kracht , de enige waarheid, de Liefde en het schone leven zelf.
Zoveel wegen zijn er mogelijk in de opbouw van een ziel die groeit, gelijk zijn Goddelijke Schepper, naar het licht, naar de bevrijding toe, zoveel wegen zijn er die de ziel bewandelt, dat zijn rust verstoord dreigt te worden door te veel, te zwaar,doch hierin ligt zijn groei. De groei tot bevrijding, de groei tot verademing, met het eeuwigdurend doel verder te gaan. Het leven, dat als hoogste doel de mens werd gegeve, draagt eeuwigdurende groei in zich, omdat wat eenmaal leeft, niet sterven kan en eeuwigdurend verder zal moeten gaan.
Als de ziel groeit door de levens heen tot het besef en het weten van datgene wat zich als groeiproces in zijn eigen wezen voltrekt zal het klaar en duidelijk voor hem worden.
ijn ziel raakt geladen met rust en een kracht en een gevoel van ruimte, waar doorheen zich zijn groeiproces verder zal voltrekken.
Teruggaan is niet mogelijk.
Er is slechts eeuwigdurende vooruitgang, eeuwigdurende verruiming, eeuwigdurende krachten, die alles dragen, een eeuwigdurend leven.

Van hieruit zal alles duidelijk worden. ( d.i. uit de ruimte ontvangen)
.
meer lessen >>>>>

Index
Mijn Gids

Gidsen 
Gidsen2
In contact met je gidsen
Vragen over gidsen
Jolanda en haar Gidsen
Artikelen
Brief aan jouw gids
Brief aan mijn gids

Het duiden van kaarten
Dromen
Chakra's
Meditatie
Geleide Meditatie
Affirmaties
Stemmenhoren...wat nu?
Het Leven
Door jullie ingezonden
Gene Zijde
Gene Zijde 2
Engelen
Dieren als helende kracht
Kleuren
Interactief
Dit ben ik
Boekenplank
Webrings
Links
Awards

Webdesign
Mail Magda