Engelen behoren niet tot de menselijke bewustzijnsstroom, gidsen wel.Gidsen zijn geincarneerd geweest, engelen zullen nooit incarneren.

Engelen behoren tot een collectief lichaam, waarbinnen zij elkaar tot steun zijn en evolueren volgens een bepaald patroon. Zij komen uit de goddelijke bron en zijn verdeeld in groepen. Iedere groep heeft een specifieke taak of belangstelling.

De engelen die het dichtst bij de goddelijke energie zouden staan, worden de hemelse raadgevers genoemd. Hun onderafdelingen zijn de volgende:

Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Heerschappijen, Krachten, Machten, Overheden, Aartsengelen.
Engelen die niet nader worden benoemd zijn die, die het dichts bij onze aardse vibraties komen en ons engelendeugden brengen, zoals vreugde, vrolijkheid, harmonie, vrede, liefde, synchroniciteit, en vele anderen.

Index
Mijn gids

Gidsen 
Gidsen2
In contact met je gidsen
Vragen over gidsen
Jolanda en haar Gidsen
Artikelen
Brief aan jouw gids
Brief aan mijn gids

Het duiden van kaarten
Dromen
Chakra's
Meditatie
Geleide Meditatie
Affirmaties
Stemmenhoren...wat nu?
Het Leven
Door jullie ingezonden
Gene Zijde
Gene Zijde 2
Engelen
Dieren als helende kracht
Kleuren
Interactief
Dit ben ik
Boekenplank
Webrings
Links
Awards

Webdesign
Mail Magda
 

 

 

Engelenkoren.

In alle overleveringen van de engelenleer is sprake van een opklimmende hiërarchie van verschillende orden (of koren) van engelen. Wat betreft de namen en aantallen van de koren zijn er veel verschillende versies.
De bekendste christelijke versie werd in de 6de eeuw uitgewerkt door Pseudo-Dionysios de Areopagiet, een Syrische monnik die het susteem uitvoerig beschrijft in zijn boek De hemelse hiërarchie.
Dit hiërarchische stelsel werd in de heersende stroming van de westerse cultuur als het klassieke werk over dit onderwerp erkent en werd door Dante en Milton overgenomen in hun epische engelensagen.
Het stelsel bestaat uit negen koren, die in drie triades zijn gegroepeerd.

**************************************************
De drie triades...