terug
Persoonlijke legging: info mail
HET DUIDEN VAN KAARTEN
Als kaarten gebruik ik de moderne versie van de Lenormand kaarten. Deze verschillen in uitleg van de klassieke Lenormand.

Een duiding van kaarten begin ik steeds met negen kaarten: dit noem ik de “krantenkoppen” en zetten de toon voor de hele legging.
Wat betekent dat die negen kaarten belangrijk zijn.
De eerst getrokken kaart vertegenwoordigt steeds de vrager.
De tweede cruciale kaart is de centrale kaart, daar draait alles om.

Na de lezing van die negen kaarten worden alle zesendertig kaarten gelegd volgens een bepaald patroon. Dat noem ik de “grote legging”. Waar bepaalde dingen in de negen-kaart legging nog onduidelijk waren, worden die dat nu wel. Er zijn ook de diagonale kaarten die meer vertellen over dingen die ‘rondom’ vraagsteller laat zien, dingen die rond hem/haar gebeuren maar waar hij/zij toch min of meer mee te maken krijgt. Soms dienen de diagonale kaarten ook om rond één bepaald persoon/situatie informatie te geven.

Een legging/duiding van de kaarten is een momentopname. Het kan wel een tijdspanne van een paar maanden aangeven. Dus er kunnen dingen te “zien” zijn, die de komende maanden gaan plaatsvinden. In het begin heb ik ondervonden dat, als ik kaarten legde, het gewoonlijk ging over een tijdspanne van ongeveer twee/drie maanden. De meeste gebeurtenissen daarentegen lieten niet lang op zich wachten.
Nu, ongeveer vier jaar later, moet ik er toch even bij vermelden dat er vele dingen over langere tijd gespreid zijn. Er kunnen zich dus nog gebeurtenissen voordoen na bijvoorbeeld een half jaar en soms langer. Ook dit is weer afhankelijk van de vraag én persoon in kwestie.

Het is soms mogelijk dat ik een sterfgeval “zie”, maar de kaarten geven me alleen die boodschappen die vrager aankan én wat ik kan en mag zeggen. Ik maak niet onnodig mensen bang of ongerust. Ik waarschuw en geef raad.

Tijdsduur van een duiding ongeveer 2 tot 3 uur. Dikwijls ook langer, naargelang de vraagstelling en de antwoorden die ik doorkrijg. De duiding wordt ook uitgetypt zodat alles duidelijk is en overzichtelijk.
Alle ‘dingen’ die ik zie en doorkrijg zijn ontegensprekelijk vertrouwelijk en blijven tussen vraagsteller en mij.

Ik stel voor dat je de legging/duiding niet direct weggooit, maar bij je houd zodat je af en toe eens kan gaan kijken. Want wat soms op het eerste zicht ‘onwaarschijnlijk’ lijkt, kan op tijd van één dag (één uur) veranderen.

ps: Je mag steeds mijn mailadres doorgeven aan mensen die eventueel geïnteresseerd zijn in het duiden van hun kaarten.

Alvast bedankt voor het vertrouwen!
magda